Zadzwoń do nas: 579-55-86-86

Windows i tryb offline drukarki - Zmiana stanu drukarki z „offline” na „online”

Tutaj opisujemy czynności, które można wykonać, aby przywrócić tryb online drukarki czy kserokopiarki.


Windows - tryb "offline"

Tryb "offline" kserokopiarki, drukarki w systemie Windows

Na początek zacznij od następujących kroków: - upewnij się że drukarka/kopiarka jest podłączona do tej samej sieci LAN/WiFi, sprawdź czy świeci kontrolka/dioda podłączenia kabla LAN ( w urządzeniu sieciowym i drukarce/kopiarce ) - uruchom ponownie urządzenie - ustaw urządzenie jako domyślne w panelu sterowania - wyczyść kolejkę druku - zresetuj usługę zarządzającą kolejką druku ( w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Bufor wydruku, a następnie opcję Uruchom ponownie ) - usuń i ponownie zainstaluj urządzenie ( jeśli potrafisz to samodzielnie wykonać ) - uruchom ponownie urządzenie i komputer. Jeśli drukarka w dalszym ciągu nie będzie w stanie komunikować się z komputerem i wyświetlana jest jako pozostająca w stanie "offline" opisujemy jeszcze jeden sposób, aby przywrócić tryb online drukarki.
  1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do tej samej sieci Wi-Fi co komputer. W menu wbudowanym w drukarce powinna być wyświetlana sieć, do której jest ona podłączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję obsługi drukarki.

  2. Sprawdź, czy dla drukarki nie wybrano trybu Użyj drukarki w trybie offline. Wybierz przycisk Start > Ustawienia  > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Call Now ButtonZadzwoń do nas