Ustawienie grubszego papieru

  1. Najlepiej papier o gramaturze grubszej niż 80 g/m2 drukować używając podajnika bocznego.
  2. 1. Na kserokopiarce wybieramy w ustawieniach papieru odpowiednią grubość papieru.
  3. 2. Następnie koniecznie należy wprowadzić identyczne ustawienia papieru do sterownika kopiarki. Wybierając polecenie wydruku → preferencje
  4. 3. W nowym oknie w zakładce PODSTAWOWE wybieramy:
  5. 4. Tu należy wprowadzić te same ustawienia co na kopiarce np. gruby 3
  6. 5. Po wykonianiu polecenia drukuj kserokopiarka powinna bezpośrednio rozpocząć drukowanie.
  7. Jeżeli jest inaczej i pokazuje nam się np. informacja:
  8. Oznacza to, że ustawienia nie są prawidłowo skorelowane. Urządzenie może w takim przypadku wydrukować plik jednak nie będzie on utrwalony na papierze.