Sprawdzenie adresu IP kopiarki

  1. 1. Naciskamy przycisk Narzędzia/Licznik na panelu kserokopiarki
  2. 2. Na ekranie dotykowym wybieramy „Informacje o urządzeniu”
  3. 3. Na ekranie zostaje wyświetlona informacja o adresie IP urządzenia: