Konfiguracja skanowania SMB w systemie Windows 7

 1. 1. Otwieramy „Komputer” → „Dysk lokalny C” i tworzymy folder o nazwie „skany”
 2. 2. Klikamy prawym klawiszem myszy na utworzonym folderze i wybieramy „Udostępnij” → „Określonym osobom”
 3. 3. W nowym oknie z rozwijalnej listy wybieramy „Wszyscy” i klikamy przycisk Dodaj.
 4. 4. Po dodaniu użytkownika „Wszyscy” zmieniamy poziom uprawnień na „Odczyt/Zapis” i klikamy „Udostępnij”
 5. 5. Zapisujemy sobie informacje oznaczone na czerwono i klikamy gotowe.
 6. 6. Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres IP urządzenia (np. 192.168.0.251) jak sprawdzić adres IP można zobaczyć w innej instrukcji. Klikamy pomarańczową ikonę ze skrzynką lub przycisk „Store Adress” w zależności od modelu urządzenia.
 7. 7. Następnie wybieramy „New Registration”
 8. 8. W kolejnym oknie zaznaczamy „SMB” i klikamy „OK”
 9. 9. Wypełniamy pola danymi które wcześniej spisaliśmy w sposób przedstawiony na zdjęciu i klikamy „OK”. W polu imię wpisujemy imię bądź nazwę użytkownika, Host address to nazwa komputera np. SERWIS-PC, natomiast File path to nazwa naszego udostępnionego folderu np. skany. Na koniec klikamy OK.
 10. 10. Następnie wchodzimy do „Panel Sterowania” → „Centrum sieci i udostępniania”
 11. 11. Wybieramy „Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania”
 12. 12. Zmieniamy ustawienia według załączonego zdjęcia i klikamy „Zapisz zmiany”