Instalacja kopiarki w systemie Windows 7

 1. 1. Wchodzimy w menu START → Urządzenia i drukarki
 2. 2. Klikamy „Dodaj drukarkę”
 3. 3. Następnie wybieramy „Dodaj drukarkę lokalną”
 4. 4. Zaznaczamy „Utwórz nowy port” i zmieniamy typ portu na „Standard TCP/IP Port” i klikamy Dalej
 5. 5. Wpisujemy adres IP urządzenia i klikamy Dalej
 6. 6. W kolejnym oknie nic nie zmieniając klikamy Dalej
 7. 7. Klikamy przycisk „Z Dysku”
 8. 8. Następnie „Przeglądaj”
 9. 9. Wybieramy lokalizację w której mamy pobrany plik sterownika i klikamy „Otwórz”
 10. 10. Następnie Klikamy OK
 11. 11. W kolejnym oknie wybieramy „Dalej”
 12. 12. Teraz możemy zmienić nazwę drukarki i naciskamy przycisk „Dalej”
 13. 13. W kolejnym oknie system pyta czy chcemy udostępnić drukarkę innym użytkownikom, zaznaczamy „Nie udostępniaj tej drukarki” i klikamy „Dalej”
 14. 14. Następnie zaznaczamy „Ustaw jako drukarkę domyślną” i naciskamy „Zakończ”
 15. Drukarka powinna zostać zainstalowana w systemie oraz pokazać się w oknie „Urządzenia i drukarki”